Welkom bij de kleuters 

Wij hebben twee kleutergroepen.  
Groep A: Juf Jietske (ma-di) -juf Annet (woe-do-vr) 
Groep B: Juf Marjolein 

Het onderwijs aan kleuters richt zich op:
 

*Sociale vorming, 
*Cognitieve ontwikkeling (Bijv. taal, rekenen) 
*Motorische ontwikkeling (fijne en grove motoriek) 

*Creatieve ontwikkeling (muziek, drama, tekenen, knutselen) 

 

Binnen ons beredeneerd aanbod zullen de bovengenoemde ontwikkelingsgebieden steeds terug te vinden zijn. Daarbij is het zo dat er in de praktijk niet zo’n sterke scheiding tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden is aan te brengen. Doorgaans komen ze gelijktijdig aan de orde.  

Bijvoorbeeld; als er samen naar een verhaal wordt geluisterd is dit belangrijk voor de taalontwikkeling, maar het gezamenlijk luisteren en inleven in gebeurtenissen van personen is óók belangrijk voor de sociale vorming.  

Gemengde groepen 
We werken in de kleuterbouw met een gemengde groep (combinatie van groep 1 en groep 2 kinderen)Dit vinden wij belangrijk, omdat de leerlingen in deze leeftijdsgroep veel van elkaar kunnen leren, bv. samenwerken en elkaar helpen. Dit bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep 2 leerlingen, zij helpen een groep 1 kind zich vertrouwd te voelen in de klas en in de school. 

Thema’s en Onderbouwd 
Bij de kleuters werken we in thema’s (kleuteruniversiteit). Bij elk thema staat er een prentenboek centraal. Er wordt per thema een beredeneerd aanbod uitgezet, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. We werken doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze kleuters. 
Onderbouwd is een methode, die de leerkracht ondersteunt om de individuele ontwikkeling te volgen op het gebied van rekenen, taal en motoriek. Elke week staat er een doel vanuit de methode centraal. In kleine groepjes wordt dit doel spelenderwijs aangeboden. Hierdoor kunnen we elk kind, middels observatie en aanbod op niveau, goed volgen 

Kringactiviteiten 
In de klas staat een vaste kring van banken. Een kringactiviteit kan in een grote kring met de gehele groep of in een kleine kring met een aantal kinderen plaatsvinden. Voor een kleine kring kan er ook gekozen worden om aan een tafelgroep te werken.
 
 

Kringactiviteiten zijn o.a. 
*Het bespreken van de dagindeling, regels in de klas. 
*Instructie geven. 
*Taalspelletjes, zoals rijmen, woorden klappen.  
*Rekenspelletjes, zoals tellen, ontdekken van de getallen(lijn). 
*Voorlezen, praten met elkaar n.a.v. een verhaal of een praatplaat. 
*Muziek.   

Natuurlijk wordt er geleerd om te luisteren naar elkaar, maar dit wordt zeker afgewisseld met het actief meedoen met je lijf. Kleuters leren door zelf te doen en te ervaren! 

 

Speel- en werkles 
De organisatie van de speel- werkles gaat als volgt: 

Op maandag vindt de introductie plaats van de nieuwe activiteit of opdrachtNa de introductie gaan we het werk inplannen. Het kind kan op een planbord met een kraal of een kaartje laten zien welke dag hij/zij de opdracht gaat maken, wanneer ze klaar zijn mogen ze deze weghalen. Hiermee wordt er in de kleutergroepen al gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid, maar ook de vrijheid van eigen keuze maken komt hierbij aan bod. Er zijn ook opdrachten, die ze gedurende de week aangeboden krijgen onder de speel- en werkles, deze zijn door de leerkracht ingepland. 

Kinderen kunnen daarnaast kiezen uit vele activiteiten zoals: spelen in de bouwhoek, in de reken- of stempelhoek, themahoek, werken met ontwikkelingsmateriaal uit de kast, tekenen, beweeghoek. Elk thema wordt er bekeken welke hoeken er ingezet worden en welke materialen hierbij gebruikt gaan worden, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat, waar het beredeneerd aanbod goed tot zijn recht komt 

Op het keuzebord kunnen de kinderen het kieskaartje ophangen als ze gaan spelen en werken. Zo kunnen ze zien of er plek is. Tijdens de speel- en werkles zit de leerkracht regelmatig met een groepje leerlingen te werken. 

Om de zelfstandigheid van de kleuters zoveel mogelijk te bevorderen, is de inrichting van de klas hierop aangepast. Kasten e.d. zijn op kleuterhoogte gemaakt. Ze kunnen overal zelf bij. De kasten zijn bovendien open. Zo staat het aanwezige speel- leermateriaal op een voor de kleuters overzichtelijke en uitnodigende plaats. Opruimen doen de kinderen zoveel mogelijk zelf.  

In de kleutergroepen werken we volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs. 
Hieronder een aantal voorbeelden. 


Vrijheid
 
Keuze van de hoeken 
Ruimte voor eigen initiatief en inbreng 
Keuze met wie je wilt spelen  


Zelfstandigheid
 
Zelf pakken en opruimen van de spullen 
Zelf bedenken wat je wil en gaat doen 
Werken in de lees- schrijfhoek  


Samenwerken
 
Samen spelen en werken; 
Samen een bouwwerk maken 
Samen een puzzel maken 
Werken met een ‘maatje’ 


Reflectie
 

Kritisch zijn op eigen werk 

Leermomenten bespreken  

 

Effectiviteit 

Keuzes leren maken 

Tijdsbesef ontwikkelen