Welkom bij de kleuters!

Wij hebben drie kleutergroepen. 
Groep A: Juf Jietske (ma-di-wo) - Juf Erica/ juf Annet (do-vr)
Groep B: Juf Marjolein
Groep C: Juf Ellen (ma-di-wo) - Juf Viola (do - vr)

 

Het onderwijs aan kleuters richt zich op:
Sociale vorming

Taalontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

Zintuiglijke ontwikkeling

Cognitieve ontwikkeling

Muzikale vorming

Creatieve ontwikkeling

Bovengenoemde ontwikkelingen en vormingsaspecten kunt u steeds terugvinden in de verschillende activiteiten. Daarbij is het zo dat er in de praktijk niet zo’n sterke scheiding tussen die ontwikkelingen is aan te brengen. Doorgaans komen ze gelijktijdig aan de orde. 

Bijvoorbeeld; als er samen  naar een verhaal wordt geluisterd is dit belangrijk voor de taalontwikkeling, maar het gezamenlijk luisteren en inleven in gebeurtenissen van personen is óók belangrijk voor de sociale vorming. Platen of voorwerpen die bij het verhaal passen hebben betrekking op de zintuiglijke ontwikkeling (zien, voelen)

Gemengde groepen
We werken met gemengde groepen, waarin zowel leerlingen van groep 1 als leerlingen van groep 2 zitten. Dit vinden wij belangrijk, omdat de leerlingen in deze leeftijdsgroep veel van elkaar kunnen leren, bv. samenwerken en elkaar helpen. Dit bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep 2 leerlingen, zij helpen een groep 1 kind zich vertrouwd te voelen in de klas en in de school.

Thema’s en Onderbouwd
Bij de kleuters werken we in thema’s (kleuteruniversiteit). Bij alle activiteiten van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van wereldoriëntatie tot rekenen wordt rekening gehouden met dit thema. We werken doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze kleuters.
Onderbouwd is een methode, die de ontwikkeling op het gebied van rekenen, taal en motoriek volgt per kind. Onderbouwd maakt gebruik van ontwikkelingsmaterialen, deze zetten we in om zo de wettelijke onderwijsdoelen te kunnen scoren per kind. 

Kringactiviteiten
In de klas staat een vaste kring van banken. Een kringactiviteit kan in een grote kring met de gehele groep of in een kleine kring met een aantal kinderen plaatsvinden.

Kringactiviteiten zijn o.a.

Het bespreken van de dagindeling, instructie geven, voorlezen, regels bespreken, muziek.  

Praten met elkaar  n.a.v. een verhaal of een praatplaat.

Taalspelletjes, zoals rijmen , woorden klappen

Rekenspelletjes, zoals tellen, bezig zijn met getallen

Speel- en werkles
De organisatie van de speel- werkles gaat als volgt:

Op maandag vindt de introductie plaats van de nieuwe activiteiten of opdrachten voor een week.

De kinderen mogen vaak  zelf plannen op welke dag ze de activiteiten of opdrachten willen doen. Hierbij krijgen ze hulp van de leerkracht zodat aan het eind van de week alle activiteiten of opdrachten klaar zijn. 

Het kind kan op een planbord met een kraal of een kaartje laten zien welke dag hij/zij de opdracht gaat maken, wanneer ze klaar zijn mogen ze deze weghalen. Kinderen kunnen daarnaast kiezen uit vele activiteiten als: spelen in de bouwhoek,  in de reken- of stempelhoek, themahoek, werken met ontwikkelingsmateriaal uit de kast, tekenen  enz .

Op het keuzebord kunnen de kinderen het kieskaartje ophangen als ze gaan spelen en werken. Zo kunnen ze zien of er plek is. Tijdens de speel- en werkles zit de leerkracht regelmatig met een groepje leerlingen te werken.

Om de zelfstandigheid van de kleuters zoveel mogelijk te bevorderen, is de inrichting van de klas hierop aangepast. Kasten e.d. zijn op kleuterhoogte gemaakt. Ze kunnen overal zelf bij. De kasten zijn bovendien open. Zo staat het aanwezige speel- leermateriaal op een voor de kleuters overzichtelijke en uitnodigende plaats. Opruimen doen de kinderen zoveel mogelijk zelf. 

In de kleutergroepen werken we volgens de kernwaarden van het Daltononderwijs.
Hieronder een aantal voorbeelden.

Vrijheid
Keuze van de hoeken
Ruimte voor eigen initiatief en inbreng
Keuze met wie je wilt spelen 

Zelfstandigheid
Zelf pakken en opruimen van de spullen
Zelf bedenken wat je wilt en gaat doen
Werken in de lees- schrijfhoek 

Samenwerken
Samen spelen en werken;
Samen een bouwwerk maken
Samen een puzzel maken
Werken met een ‘maatje’

Reflectie

Kritisch zijn op eigen werk

Leermomenten bespreken 

Effectiviteit

Keuzes leren maken

Tijdsbesef ontwikkelen