Kleuters

Wij hebben op onze school twee kleutergroepen: 

Groep 1/2 a en groep 1/2 B

In groep 1/2a werken juf Jietske en juf Annet

In groep 1/2 b werken Juf Stien en juf Ellen

Bij ons in de kleuterklas 

Voor het eerst naar school... hartstikke leuk, maar ook best een beetje spannend. Daarom leggen wij de nadruk voor de instromers op het wennen. Rustig en veilig met de groep meegaan in het dagritme en de duidelijke structuren. In de kleutergroepen spelen/werken de kinderen veel in (thema)hoeken, zoals bijv. de huishoek, de bouwhoek of met de zand/kniptafel. Daarnaast wordt er volop geleerd door te werken met ontwikkelings-materiaal. En ook vast (kleine) kring momenten staan dagelijks op het programma. Uiteraard is er veel aandacht voor het welbevinden van uw kind. Wij gebruiken daarvoor de sociaal-emotionele KiVa methode in de hele school. Bij ons in groep 1/2 leren de kinderen over gedrag d.m.v. (het prachtige prentenboek) ‘Rik de pauw’. Naast KiVa werken wij volgens de Daltonkernwaardes en ligt de nadruk op het ontwikkelen van de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en leren samenwerken.  

Wij stimuleren ‘zelfstandigheid’ door kinderen zelf keuzes te laten maken en zorg te dragen voor hun omgeving. Zo leren wij de kinderen bijvoorbeeld hun tafel schoon te maken na het eten en drinken. ‘Samenwerken’ wordt gedurende de hele dag door geoefend. Er wordt samen gespeeld in hoeken, en ook in de kringactiviteiten en bij het werken met ontwikkelingsmateriaal wordt geleerd dat je samen meer kan oplossen dan alleen. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan de taalontwikkeling en het aanvankelijk lezen en rekenen. 

Gemengde groepen  
We werken met gemengde groepen, waarin zowel leerlingen van groep 1 als leerlingen van groep 2 zitten. Dit vinden wij belangrijk, omdat de kinderen in deze leeftijdsgroep door samen te werken veel van elkaar kunnen leren. Tevens bevordert de gemengde groep het verantwoordelijkheidsgevoel van de groep 2 leerlingen en leren zij uitleg geven en hulp bieden.  

Werken met thema's  
Bij de kleuters werken we met leuke en uitdagende thema’s (Kleuteruniversiteit). Bij alle activiteiten van motoriek tot creativiteit, van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling en van wereldoriëntatie tot rekenen wordt rekening gehouden met dit thema. We werken doelgericht aan de brede ontwikkeling van onze kleuters. We observeren en kijken waar de kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling, spel, interesses en passen ons aanbod hierop aan.  

Kringactiviteiten 
In de klas staat een vaste kring van banken. Een kringactiviteit kan in een grote kring met de gehele groep of in een kleine kring met een aantal kinderen plaatsvinden. De overige activiteiten van de dag worden visueel gemaakt door dagritme kaarten. Het spelen en leren in de hoeken plannen kinderen via een planbord. 

Kringactiviteiten zijn geleide acitivteiten en hierbij kunt u denken aan o.a.: 

Het bespreken van de dagindeling, het weer, de seizoenen, de dagen van de week, instructie geven, voorlezen, muziek of dans.  

Praten met elkaar n.a.v. een verhaal of een praatplaat. 

Taalspelletjes, zoals bijv. rijmen, woorden klappen of (begin)letterspelletjes 

Rekenspelletjes, zoals bijv. leren tellen