Groep 8

De leerkracht van groep 8 is Symone Boerstoel.  

Zij staat van maandag tot en met vrijdag in de groep.  

Elke maandagochtend na ons weekendpraatje beginnen we met het plannen van het werk. Dit doen de leerlingen in hun agenda.  Deze weektaak is verdeeld in onderdelen die instructie gebonden zijn en opdrachten die zelfstandig te plannen zijn. Leerlingen plannen op maandag het zelfstandige werk in, daarbij houden ze rekening met de tijd die ze op verschillende dagen hebben om hieraan te werken. Naast de weektaak is er ook een periodetaak. Taken die op de periodetaak staan zijn vaak gebonden aan de thema's die we in de klas behandelen. Dit zijn verschillende doelen waar leerlingen aan werken voor een langere periode. 

Verschillende thema's als: China, Televisie, Portret en Toekomst komen aan bod tijdens onze taalprojecten vanuit de methode Staal.  

Geloof, Milieu en Kringloop, Moderne Geschiedenis, Communicatie en Amerika/Australië/Antarctica/Oceanië behandelen we tijdens de wereldoriëntatie lessen met de methode Alles-in-1.  

Elke dag oefenen we spelling met het dictee en de opdrachten van onze methode Staal, zowel in het werkboek als ook op het chromebook. 

Rekenen doen we dit jaar hybride, een nieuwe manier van werken. Leerlingen werken aan het doel van de les in het werkboek, daarna is de herhaling, verdieping en extra inoefening digitaal.  


Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben de leerlingen gym van onze vakleerkracht meester Florian. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan.  

In groep 8 hebben we een bijzonder jaar: het schoolkamp, de doorstroomtoets, de adviesgesprekken voor het Voortgezet Onderwijs, de musical en het technieklokaal. Allemaal mooie dingen om naar uit te kijken.  

Zie ook de informatie bij huiswerk.