Groep 7

Wie zijn wij? 

Dit is groep 7! Een enthousiaste groep van 23 leerlingen. Esmee Hilhorst is de leerkracht van deze groep. Zij staat 5 dagen per week voor de klas. Op maandag en donderdag is Marjan van Harselaar ook in de groep. Zij doet momenteel haar LIO stage vanuit de deeltijdopleiding. 

Taal - wereldoriëntatie 

We werken met de methode Alles-in-1’, dit is een methode die alle vakgebieden omvat, m.u.v. rekenen en gym. Gedurende het schooljaar wordt gewerkt met vijf projecten van gemiddeld zeven weken: Europa, mensen, middeleeuwen, sport en spel en planten. De projecten worden op verschillende manieren afgesloten. Soms met een tentoonstelling of een voorstelling. Leerlingen hebben binnen de methode de mogelijkheid om op een ander niveau te werken zonder dat zij afwijken van het project. De differentiatie zit in de opdrachten. Dit is er voor leerlingen die tijd nodig hebben met leren als voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. 

Spelling

Voor spelling werken we met de methode: ‘Alles Apart’. Hierbij wordt gewerkt aan verschillende spellingscategorieën. We werken 2 weken aan 1 blok. Binnen het blok staan er 2 spellingscategorieën centraal, krijgen de leerlingen werkwoorden en grammatica. Het blok wordt afgesloten met een toets en dictee. Naast Alles Apart hebben de leerlingen elke vrijdag circuit. Hierin wordt op verschillende manieren geoefend met de werkwoordspelling en de spellingscategoriëen die centraal staan. 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de digitale methode ‘Pluspunt’, de leerlingen werken daarbij op een eigen Chromebook. Er wordt ook gebruik gemaakt van een papieren werkboekje en een kladschrift. De stappen die iedere les doorlopen worden: opwarmsommen, doel van de les bespreken, instructie, geleide verwerking, verlengde instructie, basistaak en tenslotte eigen taken. Ook binnen deze methode zijn er veel mogelijkheden voor differentiatie. Leerlingen en leerkrachten hebben directe feedback. Hierdoor kan de leerkracht direct inspelen op de behoeftes van de leerlingen. 

Een blok duurt 2 weken. Elke 2 lessen staat er 1 doel centraal. De 5e/10e les is zijn controlelessen om te bekijken of de doelen voldoende beheerst zijn. 

In de derde week wordt er getoetst en maken de leerlingen peiltaken en eigen taken om te herhalen, verbeteren, onderhouden en uit te dagen. 

Dalton

We werken met een agenda, iedere maandag plannen we het werk voor de komende week in. Naast de weektaak werken we ook met een periodetaak, deze sluit aan bij het thema waar we aan werken. De periodetaak is van vakantie tot vakantie.

We maken gebruik van de kleurenschijf, een zichtbare dagplanning waarop te zien is wanneer de instructies zijn en werktijd. Tijdens het zelfstandig werken mogen de leerlingen, mist de mogelijkheid hiervoor is, werken op de gang of aan een van de vrije werkplekken in de klas. 

Gym

Wij hebben op dinsdag- en vrijdagmiddag gym.  Elke week krijgen de leerlingen een spelles en een les met toestellen aangeboden.