Groep 7

 

We hebben dit jaar twee groepen 7; groep 7A en groep 7B. 

Juf Manon en juf Hetty zijn de leerkrachten van groep 7A. 

Juf Esmee staat voor groep 7B. 

 

Elke maandagochtend na ons weekendpraatje beginnen we met het plannen van het werk. Dit doen de leerlingen op hun weektaak. Deze weektaak is verdeeld in onderdelen die instructie gebonden zijn en opdrachten die zelfstandig te plannen zijn. Leerlingen plannen op maandag het zelfstandige werk in, daarbij houden ze rekening met de tijd die ze op verschillende dagen hebben om hieraan te werken. Naast de weektaak is er ook een periodetaak. Taken die op de periodetaak staan zijn vaak gebonden aan de thema's die we in de klas behandelen. Dit zijn verschillende doelen waar leerlingen aan werken voor een langere periode.

Verschillende thema's als: familie, strips, licht, buitenissig en Nederland komen aan bod tijdens onze taalprojecten vanuit de methode Staal. Afrika-Azië, Kunst, Gouden Eeuw, Verkeer en Energie behandelen we tijdens onze wereldoriëntatie lessen met de methode Alles-in-1. 

Elke dag oefenen we spelling met het dictee en de opdrachten van onze methode Staal, in groep 7 worden de laatste spellingscategorieën uitgelegd. 

Rekenen doen we dit jaar hybride, een nieuwe manier van werken. Leerlingen werken aan het doel van de les in het werkboek, daarna is de herhaling, verdieping en extra inoefening digitaal. 


Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben de leerlingen gym van onze vakleerkracht meester Florian. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan. 

Omdat we met twee groepen zijn is het leuk en fijn dat leerlingen elkaar kunnen opzoeken tijdens het zelfstandig werken, zo stimuleren we het samenwerken onderling. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de weektaak en hebben de vrijheid zelf keuzes te maken. Leerkrachten begeleiden dit proces en reflecteren tussentijds ook of de planning nog klopt of dat deze bijgesteld moet worden. 

Op vrijdagmiddag is onze creatieve middag! We werken aan verschillende technieken en werken hierbij ook samen met de andere groep. 

In groep 7 komen ook een aantal nieuwe dingen aan bod. 

Na de herfstvakantie starten we met het geven van huiswerk. Ons doel: je neemt iets mee van school naar huis, je plant in wanneer je dit gaat maken en je zorgt ervoor dat het op tijd af is en dat je het meeneemt naar school. Dit zijn werkbladen waarbij we werkwoorden, begrijpend lezen of rekenen extra oefenen. 

In groep 7 doen alle leerlingen theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Hier starten we na de kerstvakantie mee. 

Eind groep 7 krijgen leerlingen een richtingsadvies voor het voortgezet onderwijs.