Nieuwe leerling

Ouders willen een basisschool met zorg kiezen, want het gaat om een belangrijke periode in het leven hun kind. Wanneer u onze school in overweging neemt dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een informatief gesprek en een rondleiding. We vertellen u onder andere hoe we werken, hoe onze leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit zit. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen. Voor het maken van deze afspraak belt u met: 0573 – 401876 of stuur u een email naar directie_branink@poolsterscholen.nl


 

Aanmelden

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Hierna volgen wij de procedure zorgplicht bij de intake van uw zoon of dochter. Wij willen dat uw kind een optimale start krijgt en nodigen u uit om bij aanmelding duidelijk aan te geven wat u denkt dat uw kind nodig heeft om goed tot ontwikkeling te komen bij ons op school. 
 

Wennen kleuters

Meldt u uw kind aan voor een start in groep 1 en uw kind wordt ingeschreven, dan zal de leerkracht van de groep een 8 kalenderweken voor de vierde verjaardag contact met u op nemen om momenten af te spreken waarop uw kind kan komen wennen. Vanaf 3 jaar en 10 maanden kan uw kind 5 dagen voor de vierde verjaardag komen wennen. Vier tot zes weken na het begin op school is er een huisbezoek om de eerste periode op school te bespreken.
 

Instromen oudere kinderen


Wanneer een kind instroomt in een hogere groep, dan neemt de intern begeleider contact op met de school van herkomst. Door dit contact zorgen we voor een warme overdracht, zodat wij goed bij de onderwijsbehoefte van het kind kunnen aansluiten. Na vier tot zes weken is er een terugkoppelingsgesprek met de groepsleerkracht.