Kiva

Wat is KiVa?

 

KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Dit wordt gedaan door te werken aan specifieke doelen waarbij gewerkt wordt vanuit: Ik weet, naar ik kan en ik doe. Hierbij is de "Ik-taal, Plus-taal, respect en één voor één praten heel belangrijk.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Iedere keer staat de vraag: Hoe kunnen we samen iets oplossen, centraal. 

Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘ Samen maken we er een fijne school van!’ 

De samenwerking zie je ook terug in het logo. De verbonden ‘poppetjes’ staan voor: leerlingen, leerkrachten, de schoolleiding en ouders. Ze zijn allemaal anders, maar toch zijn ze verbonden, doen ertoe en maken ze een mooi geheel. 

KiVa is een wetenschappelijk bewezen effectief programma welke preventief werkt tegen pesten. Het is niet zo dat er op een school waar KiVa als programma gegeven wordt niet meer gepest wordt, maar het is bewezen dat de frequentie en intensiteit van het pesten op deze scholen sterk verminderd. 

KiVa is een afkorting van KIumsaamista Vastustava en dat betekent "tegen pesten". KiVa staat voor "Fijn/ Leuk". Het programma heeft zijn oorspong in Finnland. 

KiVa Regels

Aan bijna elk thema zit een KiVa regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van het thema. De regels samen vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk klaslokaal. Het is belangrijk dat iedereen op school zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne school van maken. Wij benadrukken ook het belangrijk is dat ouders/verzorgers zich via de informatiebrief bij ieder thema laten informeren. Kinderen leren tenslotte beter als ze iets zien bij een ander dan dat het ze gezegd wordt. Dus goed gedrag doet goed volgen. Daarom doen we niet even een momentje KiVa in de week, maar willen we, met als bij Dalton het niet doen, maar voorleven. 
 

Thema’s onderbouw 

Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s. In elke nieuwsbrief staat het thema centraal, waaraan jullie kinderen de komende tijd gaan werken. We vertellen jullie elke maand wat we gaan doen, wat de kinderen gaan leren en welke oefeningen je thuis kunt doen. De thema’s in de onderbouw zijn:

1. Wie zijn wij?

2. Gevoelens

3. Wat is een fijne groep?

4. Iedereen is uniek!

5. Plagen, ruzie of pesten?

6. Rollen in de groep

7. Samen zijn wij een fjine groep

8. We helpen elkaar

9. Wat kan ik doen?

10. KiVa - we doen het samen!

 

Thema's bovenbouw 

1. Iedereen verdient respect

2. In de groep

3. Wat is communicatie?

4. Plagen, ruzie of pesten?

5. Verborgen vormen van pesten en cyberpesten

6. Rollen in de groep

7. Samen zijn wij een fijne groep

8. We helpen elkaar

9. Wat kan ik doen?

10. KiVa - we doen het samen!

 

Klik hier voor het veiligheidprotocol KiVa.

Hieronder vindt u alle informatiebrieven bij de thema's.

Wij vinden het prettig wanneer u de moeite neemt om deze informatie te lezen. Op die manier snapt u ook wat uw kind mee thuiskomt of waar de leerkrachten u over berichten over de activiteiten tijdens deze thema's via de parro. 

thema 1

thema 2

thema 3

thema 4

thema 5

thema 6

thema 7

thema 8

thema 9

thema 10