Ruimte om te groeien!

Op school leer je heel veel!

Ook vaardigheden die te maken hebben met jouw plek in de wereld van morgen.

Wij zijn een daltonschool met het KiVa-programma. We werken vanuit de daltonkernwaarden: samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Dit doen we vanuit vertrouwen en vrijheid in gebondenheid (ruimte binnen kaders). Het KiVa-programma zorgt ervoor dat we Samenwerken aan een fijne en veilige school.

We staan voor je klaar met onze begeleiding!

Op onze site staat veel informatie, maar de beste indruk krijgt u bij een persoonlijke rondleiding. Neemt u hiervoor gerust contact op met ons. 

15 t/m 19 april 2024 is er de gehele week de mogelijkheid om in de ochtend van 8.30 tot 10.30 uur met uw peuter(s) te komen kijken op onze school. 

Wij zijn een gezonde school  

Wij zijn te vinden op scholenopdekaart  

Nieuwe leerling?