Het LOT (luizen opsporings team)

 

Zoals op alle scholen in Nederland, hebben ook wij regelmatig te maken met hoofdluis. Daarom worden alle leerlingen en personeel regelmatig door “het kriebelteam” gecontroleerd. Dit gebeurd in ieder geval na iedere vakantie. Als er luizen of neten (luizeneitjes) zijn gevonden of er is een melding, controleren we de betreffende groep iedere twee weken, tot er geen hoofdluis meer is. Als er bij uw kind luizen, of neten gevonden zijn, neemt de hoofdluiscoördinator of de contact persoon van het team contact met u op. Verder krijgen alle kinderen uit de groep een brief mee of een parro bericht om melding te maken. We hopen dat alle ouders dan zelf ook nog eens extra controleren en alert zijn! Indien u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekt, verwachten wij dat u dit aan het kriebelteam of de leerkracht meldt. Wij kunnen dan snel reageren om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen. Hoewel we streven naar openheid over hoofdluis gaan we vertrouwelijk om met deze informatie. De afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de hoofdluisbestrijding kunt u terugvinden in het protocol

 

.