Groep 3 

Dit jaar zijn juf Linda en juf Ellen de leerkrachten van groep 3.  

Lezen  

In groep 3 maken de kinderen een start om te gaan leren lezen. Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. Hier leren de kinderen de verschillende letters/klanken aan. Zoem de bij helpt hen hierbij.

Wij stimuleren de kinderen om zoemend te gaan lezen.  
Om de dag wordt er een nieuwe letter aangeboden. Deze wordt ook gelijk geoefend in het schrijfboek. De kinderen kunnen op het Chromebook oefeningen maken die Zoem de bij begeleidt.  
De kinderen krijgen na elke kern van Veilig Leren Lezen woorden mee om thuis te oefenen.  

Rekenen 

Wij werken met de methode Pluspunt. De kinderen werken in een werkboek en daarnaast op het Chromebook.  
In groep 3 leren de kinderen de basisvaardigheden voor het optellen en aftrekken t/m 20. Dit doen we op allerlei verschillende manieren; werkbladen, spelletjes, bewegend leren.  

Aan het eind van groep 3 maken we een start met het vermenigvuldigen.   

Er komen verschillende rekenonderdelen aan bod zoals: meten, tijd (hele en halve uren), geld en oriëntatie op de getallenlijn. 

Schrijven 

Wij werken met de methode Pennenstreken blokschrift. Als wij een letter hebben leren lezen, leren de kinderen deze letter ook schrijven. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. Met het leren schrijven, ontwikkelen de kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-hand coördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dat is weer makkelijk bij het leren van andere vakken zoals taal en spelling. Ze leren de juiste potloodgreep, zithouding en schriftligging.  

Gym

Op dinsdag- en donderdagochtend hebben de leerlingen gym van onze vakleerkracht meester Florian. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan.