Groep 3 

 

Technisch lezen

Wij werken met de leesmethode “Veilig Leren Lezen” - Kim versie. Veilig Leren Lezen begint met de kern start, daarna volgen de kernen 1 t/m 11. We eindigen het schooljaar met de kern afsluiting. Iedere kern duurt gemiddeld twee tot drie weken. Na iedere kern nemen we een leestoets af, zodat we de vorderingen van de kinderen goed kunnen volgen. 

Spelling

Binnen onze leesmethode “Veilig Leren Lezen” is er veel aandacht voor het spellen van de woorden. We gebruiken hiervoor de boekjes van “Veilig gespeld”. 

Daarnaast is er bijna dagelijks een kort letter, woord of zinnen dictee.

Schrijven

We werken met de methode “Pennenstreken” – blokschrift. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven blijven pen en papier onmisbaar. Met het leren schrijven ontwikkelen de kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-hand coördinatie, en het concentratievermogen. 

Er is iedere dag aandacht voor schrijven. De leesletters en de schrijfletters worden tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Wij hebben gekozen voor blokschrift om voor iedereen een leesbaar handschrift te ontwikkelen. Uit ervaring blijkt dat kinderen met blokschrift sneller leren schrijven, en op voldoende snelheid leren schrijven. De vormen van de letters van het blokschrift liggen dichter bij de vormen van de leesletters. 

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de digitale methode “Pluspunt” 4.0. De leerlingen werken daarbij op een eigen Chromebook en er wordt gebruik gemaakt van een werkboekje. 

Daarnaast maken we veel gebruik van concreet materiaal zoals: een rekenrekje, dobbelstenen, getallenlijn, blokjes, fiches, honderdveld etc. 

Er worden twee rekendoelen per week aangeboden en ingeoefend. 

Het adaptieve systeem zet op basis van de resultaten voor ieder kind doelen en bijbehorende oefenstof op maat klaar. Ieder kind krijgt zijn eigen persoonlijke programma, gericht op maximale groei. 

Dalton

Op onze Daltonschool ligt het accent op: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflecteren en effectiviteit. In de praktijk ziet u dit terug in de organisatie van de lessen en de benadering van de kinderen. 

Aan het begin van groep 3 wordt er nog veel samen gedaan omdat er veel nieuwe dingen aan bod komen. Na het reguliere werk kunnen de kinderen een keuze maken op hun takenkaart voor een vervolgactiviteit. 

We werken ook met een periodetaak, hierop staan doelen die de kinderen in een bepaalde periode (van vakantie tot vakantie) proberen te behalen. Er worden verschillende manieren van oefenen aangeboden zodat het leren leuk en uitdagend blijft. De kinderen zijn hierdoor mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. 

Gym

De kinderen gymmen twee keer per week. De gymlessen worden gegeven door de eigen leerkracht. Op de dinsdag hebben ze toestellen en op de donderdag een spelactiviteit. 

We maken gebruik van “de Braninkhal”. Deze is gekoppeld aan de school.