Groep 3 


Wij zijn een gezellige groep jongens en meisjes van 24 leerlingen. 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is juf Saskia in groep 3, op woensdag juf Linda. 

Daarnaast hebben wij op maandag- en dinsdagochtend een vrijwilligster bij ons in de groep .

In groep 3 zijn we veel bezig met het leren lezen, schrijven en rekenen. Natuurlijk werken we vanuit de werkboekjes van verschillende methodes ,maar ook spelend leren neemt een belangrijke plek in. We gebruiken verschillende werkvormen om ons de lesstof eigen te maken.

In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 11  kernen. U wordt op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling bevorderen. We schrijven bij ons op school in blokschrift vanuit de methode pennenstreken. Voor rekenen werken we uit Alles telt. 

Daltonvaardigheden:

Een van de aspecten  van Dalton onderwijs is zelfstandig werken.  Om het zelfstandig werken te bevorderen gebruiken we een planbord en een dagritmeplanning om het werk zichtbaar te maken voor de kinderen. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun taak kunnen ze een activiteit kiezen die op het planbord staan aangegeven.

We leren de kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het gemaakte werk door middel van reflectie en door kritisch te kijken naar hun eigen werk.

 
In de loop van g
roep 3 wordt het planbord vervangen door een takenkaart waarop de kinderen een keuze kunnen maken voor hun werk.
 

Daarnaast werken we met een periodetaak waarop een drietal doelen worden gesteld voor een periode (van vakantie tot vakantie).