Huiswerk

Huiswerk geven wij mee omdat we kinderen willen leren dat ze ergens verantwoordelijk voor zijn. Het doel is vooral leren te plannen, ergens aan te denken, door te zetten, hulp te vragen, iets uit te stellen of even niet te kunnen doen (bijv. gamen) en zelf verantwoordelijk voor te zijn. Natuurlijk is het fijn wanneer ouders/verzorgers kinderen leren hoe je dit allemaal kunt leren. Het is vooral belangrijk dat ze hierbij ondersteund worden, aan herinnerd worden en toestaan dat fouten ook gemaakt moeten worden. Een keer een slecht cijfer halen voor een toets is dus eigenlijk heel waardevol, want dat vraagt onderzoek. Waar lag dit aan? Te laat begonnen, verkeerde geleerd, vergeten te leren of niet weten hoe je moet leren? Natuurlijk begeleiden de leerkrachten dit proces, maar omgaan met huiswerk gaat niet alleen op school. 

Groep 1/2

In groep 1/2 krijgen de kinderen nog geen huiswerk om te maken of te leren. Wel laten we kinderen bij de thema's soms wat meenemen naar school. Het is fijn wanneer u de kinderen dan betrekt hierbij en het niet voor ze regelt. 

Groep 3

In groep 3 krijgen de kinderen niet echt huiswerk. Het is wel heel belangrijk dat u met uw kind regelmatig leest. Voorlezen is minstens zo belangrijk. Dit bevordert het leesbegrip en vooral ook het leesplezier. We laten soms kinderen ook wat meenemen van huis. Dit kan zijn voor een knutselopdracht. Het kind leert zo ook te plannen en te organiseren doordat het ergens aan moet denken of het moet regelen. 

Groep 4

In groep 4 is het belangrijk dat de kinderen thuis veel leeskilometers maken. Het is fijn wanneer u nog regelmatig samen met uw kind leest. Voorlezen en praten over verhalen is op deze leeftijd ook nog heel belangrijk voor de woordenschat en helpt bij begrijpend lezen.

In groep 4 wordt ook de start gemaakt met het oefenen van de tafels. Dit gaat niet vanzelf. Het is daarom belangrijk om dit thuis ook met ze te oefenen als hier ook in de klas mee begonnen wordt.

Verder krijgen de kinderen eenmaal per week de “Vraag van de week” mee naar huis en is er de volgende dag een miniles over het raadsel. 

Groep 5

Het kan voorkomen dat uw kind (aan het eind van de week) wat werk van de weektaak meekrijgt. Zo leren de kinderen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk/taken en dat een goede werkhouding eraan bijdraagt dat het werk af komt. Dit gebeurt niet zomaar. Een kind is dan regelmatig gewezen op dat het zijn/ haar tijd niet effectief inzet op school. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 5 vanaf de meivakantie topografie van Nederland mee naar huis, hulp van papa/mama is hierbij wel erg fijn! 

Door het jaar heen oefenen de kinderen tafels en woorden van Staal taal. Eens in de zoveel weken krijgen ze hier een kopie van mee om samen thuis te oefenen. Dit is voor veel kinderen fijn om te doen. Verder is thuis samen lezen belangrijk. Wij wensen u veel succes! 

Groep 6

Na de herfstvakantie starten we met Topo . De kinderen krijgen een oefenblad mee naar huis om een provincie en plaatsen te leren. Dit zal ook getoetst worden.  Op school oefenen we dit ook en we gaan ook dingen opzoeken en leren over deze provincie. In sommige gevallen krijgen kinderen ook wat mee van de weektaak of moeten ze wat meenemen voor een opdracht op school. Zo leren kinderen ook verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en het organiseren van hun eigen werk.

Groep 7

Wij starten in groep 7 met het huiswerk na de herfstvakantie. De leerlingen krijgen in groep 7 op maandag huiswerk mee. Het doel van ons huiswerk is leren plannen. Iets van school mee naar huis nemen, de tijd vinden om het te maken en het op tijd weer inleveren. Deze stof is daarom herhaling. Een week later op maandag (of eerder) nemen ze het werk mee terug naar school en gaan we het bespreken. Ook starten we met de topografie van Europa en het leren voor het verkeersexamen. Dit is nieuwe stof, deze wordt wel eerst in de klas behandeld. 

Groep 8

De leerlingen krijgen in groep 8 op vrijdag huiswerk mee.  Het doel van ons huiswerk is leren plannen. Deze stof is daarom herhaling. Vrijdag nemen ze het werk mee terug naar school en gaan we het bespreken. Ook starten we met de topo van de wereld. Dit is nieuwe stof.  

Mocht uw kind het werk aan het einde van de week niet afkrijgen, doordat het vooral bezig is geweest met 'andere' dingen, dan gaat dit werk ook op vrijdag mee naar huis. Dit werk zien we dan graag ’s maandags weer op school terug.