Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie, de beleidskeuzen en het onderwijsconcept op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier om de schoolgids van de Branink te downloaden.
Wilt u het algemene gedeelte van de schoolgids van Stichting Poolster lezen klik dan op deze link.

Naast een schoolgids heeft een school een schoolplan. Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Klik hier voor het schoolplan

Per jaar maakt een school een jaarplan waarin de doelen van het schoolplan per jaar meer concreet worden gemaakt. Klik hier voor het jaarplan

Het schoolplan is geen losstaand document. Het is gebaseerd op het strategisch beleidsplan van Stichting Poolster. We verwijzen u ook graag naar de site van de stichting (https://www.poolsterscholen.nl). 

Klik hier voor het strategisch beleidsplan van de stichting.