Schoolgids

De schoolgids is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. De schoolgids bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik op de afbeelding hieronder om de schoolgids van de Branink te downloaden.
Wilt u het algemene gedeelte van de schoolgids van Stichting Poolster lezen klik dan op deze link.