Onze school

Wat wij willen

Wij willen een fijne, betrokken, uitdagende, veilige leergemeenschap zijn, die een optimale bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Een school die hen voorbereid op een goede plek in de kennismaatschappij. Wij willen de beste keuze hiervoor zijn door eigentijds, modern en maatschappelijk gericht daltononderwijs.

Wij zetten in op een optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen en leerkrachten met lef, zodat zij nieuwe avonturen kunnen en willen beleven.

Hoe doen wij dat

* Onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind
* Daltononderwijs voor iedereen
* Ontwikkelen van 21st eeuwse vaardigheden
* Laren en omgeving, de school neemt deel aan de activiteiten in het dorp en de maatschappelijke omgeving
* Ontwikkelen van talent: zelfbewust, zelfsturend, verantwoordelijk, sociaal
* Leeromgeving, uitdagend en tegelijkertijd veilig voor een gezonde gelukkige school
* Energiek, gemotiveerd, deskundig team
* Eerlijke, open en heldere professionele cultuur
* Nieuwsgierig en open naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven
* Keuze voor creatieve, initiatiefrijke, verantwoordelijke leerlingen, ouders en teamleden met lef

 

Onze ambitie

​Dromen – denken – durven – doen – doorzetten

Dromen

Een ideale leef- en leeromgeving waarin kinderen, ouders en teamleden zich veilig voelen. We richten ons meer en meer op goed onderwijs in een kennismaatschappij in samenhang met de daltonkernwaarden en de 21st eeuwse vaardigheden.

Denken

Wij doen ons werk niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet! Wij werken vanuit onze visie en missie. We stellen telkens de vraag Waarom? Daarna pas Hoe? en Wat?

Durven

We werken vanuit oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanning en hoge resultaten. We hebben het lef te stoppen met dingen die er niet toe doen en nieuwe wegen in te slaan. We leren veranderen en ontwikkelen.

Doen

We werken aan/in een lerende organisatie door een goed moreel besef met goed vakmanschap t.b.v. passend onderwijs voor ieder kind. We doen dit met plezier en interesse.

Doorzetten

Ons gezamenlijk belang is om alle kinderen erbij te laten horen en hen optimaal te begeleiden. We verantwoorden ons werk vanuit het besef dat leerlingen eigenaar zijn van hun ontwikkeling maar ons nodig hebben voor begeleiding.