Onze school

Wat wij willen

Om u een indruk te geven van onze school is in het voorjaar van 2022 een film gemaakt.
Bekijk hier onze film


Wij willen een fijne, betrokken, uitdagende, veilige leergemeenschap zijn, die een optimale bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Een school die hen voorbereid op een goede plek in de kennismaatschappij. Wij willen de beste keuze hiervoor zijn door eigentijds, modern en maatschappelijk gericht daltononderwijs.

Wij zetten in op een optimale persoonlijke en cognitieve ontwikkeling van kinderen en leerkrachten met lef, zodat zij nieuwe avonturen kunnen en willen beleven.

Hoe doen wij dat

* Onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind
* Daltononderwijs voor iedereen
* Ontwikkelen van 21st eeuwse vaardigheden
* Laren en omgeving, de school neemt deel aan de activiteiten in het dorp en de maatschappelijke omgeving
* Ontwikkelen van talent: zelfbewust, zelfsturend, verantwoordelijk, sociaal
* Leeromgeving, uitdagend en tegelijkertijd veilig voor een gezonde gelukkige school
* Energiek, gemotiveerd, deskundig team
* Eerlijke, open en heldere professionele cultuur
* Nieuwsgierig en open naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven
* Keuze voor creatieve, initiatiefrijke, verantwoordelijke leerlingen, ouders en teamleden met lef

 

Onze ambitie

​Dromen – denken – durven – doen – doorzetten

Dromen

Een ideale leef- en leeromgeving waarin kinderen, ouders en teamleden zich veilig voelen. We richten ons meer en meer op goed onderwijs in een kennismaatschappij in samenhang met de daltonkernwaarden en de 21st eeuwse vaardigheden.

Denken

Wij doen ons werk niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet! Wij werken vanuit onze visie en missie. We stellen telkens de vraag Waarom? Daarna pas Hoe? en Wat?

Durven

We werken vanuit oprechte aandacht en goede relaties, die de basis vormen voor grote inspanning en hoge resultaten. We hebben het lef te stoppen met dingen die er niet toe doen en nieuwe wegen in te slaan. We leren veranderen en ontwikkelen.

Doen

We werken aan/in een lerende organisatie door een goed moreel besef met goed vakmanschap t.b.v. passend onderwijs voor ieder kind. We doen dit met plezier en interesse.

Doorzetten

Ons gezamenlijk belang is om alle kinderen erbij te laten horen en hen optimaal te begeleiden. We verantwoorden ons werk vanuit het besef dat leerlingen eigenaar zijn van hun ontwikkeling maar ons nodig hebben voor begeleiding.


Werken aan mindset op de Branink

De term ‘mindset’ staat voor de overtuiging die mensen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten – en de veranderbaarheid daarvan. 

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. Dat kan op school zijn, wanneer ze daadwerkelijk worden aangesproken op hun talenten, maar ook bijvoorbeeld bij pianoles of turnen. Zolang alles goed gaat, blaken ze van zelfvertrouwen, maar wanneer ze uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen, haken ze het liefst zo snel mogelijk af. 

De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset is het Engelse woord voor ‘overtuiging’. Het staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Vaak wordt gezegd dat er sprake is van een mixed mindset, omdat je soms een vaste mindset hebt en soms een groeimindset. Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

De vaste mindset

Kinderen met een vaste mindset het gevoel hebben dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak kunnen laten zien dat ze over een behoorlijke portie aangeboren talent beschikken. Dit verlangen om slim of goed over te komen heeft echter een keerzijde. Kinderen met een vaste mindset voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die lastig zijn. Wanneer je een uitdaging aangaat, is de kans dat je fouten maakt namelijk erg groot. En kinderen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je slim bent wanneer alles snel en goed gaat, ben je vanzelfsprekend dom wanneer je fouten maakt! Een tweede probleem is dat kinderen met een vaste mindset liever geen moeite voor iets doen. Voor deze kinderen is het duidelijk: óf je kunt het, óf je moet er hard voor werken. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren, betekent voor kinderen met een vaste mindset dus dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. Oefenen en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo slim of goed zijn. Dus wanneer je wilt overkomen als een natuurtalent, moet je dat vooral niet hard werken!

De groeimindset

Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met een groeimindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren. Kinderen met een groeimindset zullen niet opgeven wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Ze accepteren het leerproces dat hoort bij groeien. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag. Kortom, een groeimindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind zijn talenten optimaal laten benutten, dan is het dus van belang dat hij een groeimindset ontwikkelt (bron: Dweck, 2017; obs Kotten)

Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen een groeimindset aan te leren of te behouden! Dit kan door te werken met strategieën, verschillende werkwijzen en aandacht te besteden aan het hoe men denkt over verschillende zaken.

Het doen en laten van mensen wordt in grote mate beïnvloed door de wijze waarop zij in staat zijn hun eigen mindset te sturen. Met mindset wordt bedoeld de manier waarop omgegaan wordt met uitdagingen, problemen en opdrachten in het algemeen. Iedereen heeft een mixed-mindset, sommige dingen kunnen we moeiteloos, hier willen we veel voor doen en dit wordt een growht-mindset genoemd. Andere zaken vinden we eng of moeilijk en we zijn van mening dat we dat toch niet kunnen, dit heet een fixed-mindset. Door te werken met strategieën, werkwijzen en aandacht te besteden aan het hoe men denkt over verschillende onderdelen van het leven kunnen we een bewustzijn creëren en daardoor zijn mensen wellicht in staat hun mindset bij te sturen en te ontwikkelen. 

De manier waarop mindset vormgegeven wordt op de Branink, wordt in de komende jaren ontwikkeld en uitgewerkt. Deze zal opgenomen worden in het schoolplan.