Commissies

Een school kan niet zonder hulp van ouders. 
Op de Branink is dit georganiseerd in verschillende commissies. 
Mocht u actief willen helpen dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de commissies. Zie daarvoor de afzonderlijke commissies;

- Medezeggenschapsraad

- Oudercommissie

- Luizenopsporingsteam

- Sportcommissie

- Biebouders. 

We hebben ook ouders die ons helpen bij onze bibliotheek. Op school hebben we heel veel mooie en actuele boeken. Kinderen kunnen wekelijks deze boeken intern lenen. Via een systeem houden we bij welke boeken wij hebben (fijn als we aan een thema willen werken), maar ook wat er vooral wel of niet gelezen wordt. Dat is weer belangrijk op het moment dat we onze boekencollectie gaan aanvullen of vervangen. Hebt u interesse om hierbij te ondersteunen laat dit dan weten aan de leerkracht van uw kind. Zij brengen u dan in contact met deze Biebouders. 

Kunt u op een andere manier wat betekenen voor ons onderwijs, schroom dan niet om dat te melden bij de leerkracht van uw kind. Denk hierbij aan het vertellen over uw beroep als dit past bij een thema.