Oudercommissie

 

 

De oudercommissie (OC) bestaat momenteel uit 6 ouders:

Inge van Amerongen, Nanny Nijenhuis-Ham, Nienke Vinke, Maaike Dommerholt, Marijke Winkeler en penningmeester Leonie Ludden.

Deze meedenkende commissie zet zich in om de belangen van ouders en kinderen rondom onderwijsondersteunde activiteiten te bewaken en samen te brengen. Daarnaast is de oudercommissie een open en informeel klankbord voor de school. Het kan voorkomen dat zij bij waargenomen schoolse zaken dit melden of u doorverwijzen naar de directeur of desgewenst de Medezeggenschapsraad.

De OC vergadert diverse keren per jaar met leerkrachten Alja de Lange en Stien Klein Kranenbarg over verschillende onderwerpen, zoals:

* organisatie van en ondersteuning bij activiteiten (denk hierbij aan de Sinterklaasviering, het kerstfeest, Pasen, goede doelen acties, etc.);

* signalen van ouders over schoolse zaken helpen te signaleren en je op juiste wijze te verwijzen

* sfeer op school en welke activiteiten hieraan kunnen bijdragen; 

* de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De OC beheert de geinde vrijwillige ouderbijdrage en betaald hieruit de onderwijsondersteunende activiteiten. Zij innen voor de school ook het kamp en schoolreisgeld, maar die activiteiten organiseert de school zelf. De OC doet ieder jaar de MR een voorstel van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrageop basis van een begroting van hun activiteiten. Jaarlijks maken zij ook hun kas op onder het vier ogen principe. Dit is altijd via de penningmeester van de OC in te zien. 

Contact

Heb je als ouder/verzorger vragen of ideeën of wil je iets bespreken wat betrekking heeft over de georganiseerde activiteiten? Dan kun je contact opnemen met één van de commissieleden of via leerkracht Alja de Lange of leerkracht Stien Klein Kranenbarg om contactgegevens vragen. Mocht de OC ook iets voor u zijn dan kunt u dit ook aangeven. Vele handen maken licht werk! We verwijzen u dan door naar de OC-leden. 

U kunt de OC ook mailen: ocbranink@poolsterscholen.nl