Vrienden van de Branink

 

 

Sinds 2005 bestaat de vereniging “Vrienden van de Branink”. De leden van de medezeggenschapsraad, de oudercommissieleden en het team zijn vertegenwoordigd in de vereniging de Vrienden van de Branink. Van deze vereniging zijn automatisch alle ouders van de leerlingen van de Branink lid.

U hoeft zich niet aan te melden, het kost u geen extra bijdrage en u weet zeker dat de gehele vrijwillige ouderbijdrage ten goede komt aan de kinderen van onze school. Hierdoor kan de oudercommissie het innen van de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage van de schoolreisjes en het schoolkamp regelen. Zij stellen jaarlijks een begroting op en een financieel jaarverslag en delen dit met de MR. Op basis hiervan doet de oudercommissie een voorstel voor de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad heeft hier instemmingsrecht op. Wij mogen geen kinderen uitsluiten van activiteiten. Dat willen we ook niet. Het is echter wel zo dat activiteiten betaald moet worden. Daarom kunnen wij niet zonder deze inkomsten. In sommige gevallen, zoals bij een schoolkamp innen wij eerst de bijdrage. Indien dit niet toereikend is voor de activiteit, kunnen wij nog wijzigingen aanbrengen. Er zijn statuten waarin alles notarieel is vastgelegd.