Vrienden van de Branink

Sinds 2005 bestaat de vereniging “Vrienden van de Branink”. De leden van de medezeggenschapsraad, de oudercommissieleden en het team zijn vertegenwoordigd in de vereniging de Vrienden van de Branink. Van deze vereniging zijn automatisch alle ouders van de leerlingen van de Branink lid.

U hoeft zich niet aan te melden, het kost u geen extra bijdrage en u weet zeker dat de gehele ouderbijdrage ten goede komt aan de kinderen van onze school.  Er zijn statuten waarin alles notarieel is vastgelegd.