Groep 6

In groep 6 staat juf Annet Enderink op de dinsdag voor de groep en de rest van de week juf Saskia Hietland. 

Iedere maandagochtend na ons weekendpraatje beginnen we met het plannen van het werk op de weektaak. Deze weektaak is verdeeld in onderdelen die instructie gebonden zijn en opdrachten die zelfstandig te plannen zijn. Leerlingen plannen op maandag het zelfstandige werk in, daarbij houden ze rekening met de tijd die ze op verschillende dagen hebben om hieraan te werken. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor de weektaak en hebben de vrijheid zelf keuzes te maken. Leerkrachten begeleiden dit proces en reflecteren tussentijds ook of de planning nog klopt of dat deze bijgesteld moet worden. 

Naast de weektaak is er ook een periodetaak. Taken die op de periodetaak staan zijn vaak gebonden aan de thema's die we in de klas behandelen. Dit zijn verschillende doelen waar leerlingen aan werken voor een langere periode. 

Verschillende thema's zoals: Amsterdam, pronkstukken, zeebenen, ondergronds, sport, spijsvertering, plankenkoorts en jungle komen aan bod tijdens onze taalprojecten vanuit de methode Staal.  Daarnaast behandelen we tijdens onze wereldoriëntatie lessen de thema's: middeleeuwen, Europa, sport, mensen en planten vanuit de methode Alles-in-1.  

Iedere dag oefenen we spelling met behulp van een dictee, werken we in een werkboek van onze methode Staal Taal en oefenen we met leuke interactieve spelletjes op het Chromebook.  In groep 6 worden de spellingscategorieën verder uitgelegd.  

Rekenen doen we dit jaar hybride, een nieuwe manier van werken. Leerlingen werken aan het doel van de les in het werkboek, daarna is de herhaling, verdieping en extra in-oefening digitaal op het Chromebook.  

Na de herfstvakantie starten we met Topo . De kinderen krijgen een oefenblad mee naar huis om een provincie en plaatsen te leren. Dit zal ook getoetst worden. Op school oefenen we dit ook en we gaan ook dingen opzoeken en leren over deze provincie. 

Op dinsdag en donderdag hebben de leerlingen gym van onze vakleerkracht meester Florian. Een les waar ze altijd vol energie en plezier naar toe gaan.  

Op vrijdagmiddag is onze creatieve middag!  Er wordt afwisselend gewerkt aan handvaardigheid, tekenen, muziek en drama/theater.  

Daarnaast doen we nog veel meer leuke dingen :  

In groep 6 doen we mee aan een muziekproject het Klasse(n)orkest. Dit gaat in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging. We krijgen instrumenten in bruikleen. De lessen worden gegeven onder begeleiding van drie vakdocenten. De kinderen maken kennis met de verschillende instrumenten en leren deze ook te bespelen. Na een periode van een aantal weken wordt er een slotconcert gegeven in samenwerking met de muziekvereniging.  

We hebben ons ondertussen ook al aangemeld voor de boomfeestdag, we gaan naar een voorstelling, we hebben een gastdocent voor beeldende vorming, etc. Deze leuke en leerzame activiteiten communiceren altijd met ouders/verzorgers via de Parro.