Groep 6

Taal
We werken met de methode Alles-in-1’, dit is een methode die alle vakgebieden omvat, m.u.v. rekenen. Gedurende het schooljaar wordt gewerkt met vijf projecten van gemiddeld zeven weken: Europa, mensen, middeleeuwen, sport en spel en planten. Des projecten worden op verschillende manieren afgesloten. Soms met een tentoonstelling of een voorstelling.

Spelling
Voor spelling werken we met de methode: ‘Alles Apart’. Hierbij wordt gewerkt aan verschillende spellingscategorieën. Ook de werkwoorden komen aan bod en na 2 a 3 weken wordt ieder blok afgesloten met een toets. Naast Alles Apart hebben we iedere dag een mini dictee waar altijd twee verschillende spellingscategorieën aan bod komen. In de methode Alles-in-1 schrijven we iedere week de weekwoorden en staan we stil bij de spellingscategorie die daarbij hoort.

Rekenen
Voor rekenen gebruiken we de digitale methode ‘Pluspunt’, de leerlingen werken daarbij op een eigen Chromebook. Er wordt ook gebruik gemaakt van een papieren werkboekje. De stappen die iedere les doorlopen worden: opwarmsommen, doel van de les bespreken, instructie, geleide verwerking, verlengde instructie, basistaak en tenslotte eigen taken.Dalton
We werken met een agenda, iedere maandag plannen we het werk voor de komende week in. Naast de weektaak werken we ook met een periodetaak, deze sluit aan bij het thema waar we aan werken. De periodetaak is van vakantie tot vakantie.
We maken gebruik van de kleurenschijf, een zichtbare dagplanning waarop te zien is wanneer de instructies zijn en werktijd.

Gym
Twee keer per week gymmen we, dinsdag en vrijdag.