Verlof

 

Leerplicht Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Absentie als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders. We verzoeken ouders/verzorgers tussen 8.10 en 8.20 uur de school te bellen om hun kind af te melden. 
 

Verlof Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

* verhuizing van het gezin
* huwelijk van bloed- of aanverwanten
* ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
* overlijden van bloed- of aanverwanten
* huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
* ambtsjubileum van ouders of grootouders
* andere gewichtige omstandigheden
 

U kunt het volgende stoomschema gebruiken om een eerste inschatting te maken of verlof aanvragen zin heeft.

Stroomschema 't Baken

Vakantie

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. Zo’n extra verlof dient (indien mogelijk) minstens twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directeur terecht. De directeur mag zo’n vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie kijk voor uitgebreide informatie van de Gemeente Lochem op https://www.lochem.nl/in-en-over-lochem/in-lochem/onderwijs/schoolverlof.html

en op de site van 't Bakem Lochem op https://www.bakenlochem.nl/jeugd-en-gezin/onderwijs-en-opvang/leerplicht

Hier is deze volgende brochure te vinden.

U dient voor verlof een verlofformulier in te vullen en deze op school met eventuele bewijzen, tijdig, aan te leveren. 

U kunt hier het verlofformulier downloaden. U kunt ook altijd eentje op school vragen of pakken van het folderrek in de centrale hal, naast het loket bij de keuken. 

We verzoeken u op tijd verlof aan te vragen om teleurstellingen te voorkomen. Komt u er niet uit door het gebruik van het stroomschema en het lezen van de brochure dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school voor overleg.