SCHOOLTIJDEN

 

De schooltijden voor de groepen zijn:

Groep 1 t/m 8:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 tot 14.15 uur 
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur

Om 8.25 uur worden de kinderen op het plein door de leerkrachten opgehaald. Wij verzoeken u om tot die tijd op het schoolplein te wachten. 
Groep 3 om 8.20 uur. 

Vervanging van zieke leerkrachten

 

Vervanging 

Er is een fors tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dit is te merken bij onze vervangingspool (PON). Veel van deze invalleerkrachten vinden een baan op één van de scholen die aangesloten zijn bij de vervangingspool en er is onvoldoende aanvulling vanuit de PABO. 

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er bij ziekte van een leerkracht niet vanzelfsprekend een vervanger beschikbaar is. De directeuren moeten steeds vaker op zoek naar een creatieve oplossing. Dat kan voor een paar dagen maar niet voor een langere periode. Poolsterscholen hanteert daarom het onderstaande protocol. 

 

Interne oplossing

De directeur zal in eerste instantie intern een oplossing zoeken: 

• parttimers worden gevraagd om hun werktijd tijdelijk uit te breiden; 

• de kinderen worden voor maximaal een dag over meerdere groepen verdeeld (soms is dit geen optie als de groepsgrootte of zorgzwaarte van een ontvangende groep te veel wordt); 

• een leerkracht die is vrijgesteld van lesgevende taken, gaat tijdelijk voor de groep staan. 

Deze constructie kan maar beperkt het knelpunt helpen oplossen.  

 

Lesuitval

Als er geen oplossing is gevonden, kunnen de lessen van de desbetreffende groep komen te vervallen. De ouders krijgen in een dergelijk geval zo snel mogelijk bericht en weten wanneer de kinderen geen lessen hebben. Kinderen worden nooit onverwacht naar huis gestuurd.  

 

Noodrooster

Bij een lange periode van ziekte, kan de groep van de zieke leerkracht onevenredig zwaar worden getroffen. In dat geval treedt een nood-rooster in werking en wordt het probleem gespreid over meerdere groepen.  

De bestuurder, de MR, de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs worden bij structurele lesuitval door de directeur van de school op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen. 

 

Intern is er nog een aanvullend protocol (Uitgangspunten vervangingsbeleid van Stichting Poolster) op de scholen om zo alle opties van het organiseren van vervanging te doorlopen.