SCHOOLVAKANTIES


Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten. De kinderen zijn lesvrij op deze studiedagen. De kleuters hebben ook nog extra vrij momenten vanuit deze margeuren. De kinderen van de andere groepen gaan dan wel naar school. 


De schoolvakanties voor het schooljaar 2023-2024:

Herfstvakantie                                16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                          19  t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen                      29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag                                   27 april 2024
Meivakantie/Hemelvaart                 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                                     20 mei 2024
Zomervakantie                              15 juli t/m 23 augustus 2024

 

Studiedagen 2023-2024 (kinderen lesvrij):

Ma. 04-09-2023 Studiedag team (Larense Kermis)

Di. 19-09-2023 Studiedag team

Wo.15-11-2023 Studiedag team

Vr. 16-02-2023 Studiedag team

Do. 28-03-2024 Studiedag team

Ma. 24-06-2024 Studiedag team

 

Margedagen kleuters 2023-2024 (kleuters lesvrij):

Vr. 15 september 2023

Vr. 13 oktober 2023

Vr. 17 november 2023

Vr. 15 december 2023

Vr. 26 januari 2024

Vr. 15 maart 2024

Vr. 12 april 2024

Vr. 14 juni 2024

Vr. 5 juli 2024

 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij op 22 december 2023 en 12 juli; de vrijdag voor de kerst- en zomervakantie. 

 

De schoolvakanties van het schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie                                26 oktober t/m 3 november 2024

Kerstvakantie                                 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaarsvakantie                           22 februari t/m 2 maart 2025

Goede Vrijdag                                18 april 2025

Pasen / Koningsdag / Meivakantie    19 april t/m 4 mei 2025

(inclusief Pasen: 20 en 21 april en Koningsdag zaterdag 26 april 2025)

Bevrijdingsdag                               5 mei 2025 (eens in de 5 jaar een vrije dag)

Hemelvaart                                    29 en 30 mei 2025

Pinksteren                                      8 en 9 juni 2025

Zomervakantie                               19 juli t/m 31 augustus 2025

 

Studiedagen personeel (margedagen)

Alle groepen vrij op: 

Maandag 9 september 2024 

Woensdag 13 november 2024 

Donderdag 12 december 2024 

Vrijdag 21 februari 2025 

Maandag 19 mei 2025 

Donderdag 19 juni 2025 

Vrijdag 27 juni 2025 

 

Alleen de kleuters vrij op: 

Woensdag 25 september 2024 

Vrijdag 18 oktober 2024 

Woensdag 6 november 2024 

Vrijdag 6 december 2024 

Vrijdag 17 januari 2025 

Vrijdag 7 februari 2025 

Vrijdag 28 maart 2025 

Vrijdag 6 juni 2025 

Vrijdag 11 juli 2025 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij op 20 december 2024 en 18 juli 2025; de vrijdag voor de kerst- en zomervakantie. 

Alle kinderen (en ouders/verzorgers) worden geacht bij de kerstviering (18 december 2024 en Gezinsactiviteit (4 juli 2025) aanwezig te zijn. Dit is een onderwijsactiviteit buiten reguliere lestijden.