Groep 4

In groep 4 werken dit jaar juf Alja op (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag) en juf Margo (donderdag)

Na groep 3 werken we in groep 4 verder aan alles basisvakken, komt er een klein beetje wereldoriëntatie bij en zijn er natuurlijk lessen bewegingsonderwijs en creatieve activiteiten. 

In groep 4 ligt de nadruk op het vlot en goed kunnen lezen en komt het weten wat je leest (begrijpend lezen) erbij. We oefen met verschillende leesproblemen als de –tie klank en een klinker op het einde van een woord (cola). Het is belangrijk dat de kinderen veel oefenen met lezen. Daarom lezen we elke dag minimaal 30 minuten. Natuurlijk kunt u uw kind thuis helpen door regelmatig samen te lezen, voorlezen vinden de kinderen ook heel fijn. Zo kunt u op een eenvoudige en gezellige manier de leesontwikkeling en de woordenschat van uw kind stimuleren. In groep 4 komt er eveneens meer aandacht voor het begrijpen wat je leest. Dit oefenen we dagelijks. Voor het gewone lezen en begrijpend lezen gebruiken we de methode Estafette. 

Het rekenen gaat verder met plus- en minsommen tot 100, we maken gebruik van de strategieën als aanvullen en rijgen. Natuurlijk gaan we halverwege het jaar ook met de tafels van vermenigvuldiging aan de slag en besteden we aandacht aan klokkijken, meten en wegen. Dit zijn zaken die u ook thuis spelenderwijs kunt oefenen. Naast alle nieuwe stof werken de kinderen aan de onderdelen, die zij nog meer moeten oefenen, door middel van het adaptieve gedeelte van Pluspunt via het Chromebook. Het leren rekenen wordt verder ondersteunt door middel van spelletjes, snelheidsoefeningen en creatieve werkbladen. 

Om woorden goed te kunnen leren schrijven maken we gebruik van de methode Staal Spelling. In het vierde leerjaar staan de eerste twaalf spellings-categorieën centraal. Dit zijn bijvoorbeeld het hakwoord, klankgroepwoorden en plankwoorden. Verder hebben we het over een ei of ij en een au of ou, leren we wanneer we een hoofdletter gebruiken en begrippen als zelfstandig naamwoord, lidwoord, werkwoord. We oefenen in ons werkboek, op de computer en met behulp van spelletjes. Bij veel opdrachten werken en leren we samen. Natuurlijk is het fijn als je die goed geoefende woorden ook kunt toepassen in echte situaties. Daarvoor werken met Staal Taal. Via allerlei verschillen taalopdrachten leren kinderen de betekenis van woorden, het schrijven van bijvoorbeeld een brief, recept of beschrijving en het presenteren van wat er gemaakt is.  

Met het schrijven oefenen we dit schooljaar de hoofdletters en oefenen we de normale letters op snelheid. We schrijven in blokletters.  

Om meer over de wereld om ons heen te leren gaan we aan de slag met Alles in 1.

We werken aan vijf verschillende projecten, Waar is het?, Jij en ik, Wanneer was het?, Wat groeit en bloeit en Hoe werkt het?. Naast een korte instructie werken de kinderen zelf aan de verschillend onderwerpen. Dit doen zij door verschillende soorten opdrachten (werkboekje, een verhaal schrijven, spelletjes en creatief) te maken. Hiermee zijn zij zelfstandig en samenwerkend bezig. Verder krijgen de kinderen eenmaal per week de “Vraag van de week” mee naar huis en is er de volgende dag een miniles over het raadsel. 

Natuurlijk gymmen we twee keer in de week, is er op verschillende manier aandacht voor de creatieve ontwikkeling en beginnen we met Engels. We besteden  in iedere groep aandacht aan dalton; wat maakt onze school een daltonschool en wat zijn de kernwaarden van dalton?  Dat doen we door middel van 'Expeditie Dalton'. De methode KivA zetten we in voor het sociaal-emotionele; hoe gaan we met elkaar om, zodat we er met elkaar een fijne groep en school van maken. 

Met behulp van een takenkaart leren de kinderen een deel van hun werk zelf te plannen en dit zelfstandig te maken. Drie keer per week start de dag met een inloop van een half uur, waarin zij werken aan de geplande opdrachten. Sommige kinderen hebben de opdrachten in het werkboek sneller af dan andere kinderen en dan is er tijd om werk van de takenkaart te kiezen. Vrij kiezen van de takenkaart doen we twee keer per week en dit noemen we keuzetijd. Door gebruikt te maken van een takenkaart leren we kinderen om te plannen, zelfstandig te werken en samen te werken. We proberen zo het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te stimuleren en laten hen reflecteren op wat zij hebben gedaan en hoe het is gegaan.  

Dus in groep 4 hebben we veel te doen, maar zorgen we in de eerste plaats dat we samen een fijne groep zijn, waarin iedereen mag en kan zijn wie hij is met zijn of haar eigen talenten, eigenaardigheden en uitdagingen.