Groep 4

Groep 4 bestaat het schooljaar 202-2021 uit twee groepen 4. Groep 4a heeft 20 leerlingen en juf Alja is hun leerkracht.  Groep 4b heeft 22 leerlingen en hun leerkracht is juf Symone. De kinderen zijn erg zelfstandig, goed in samenwerken en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun klasgenootjes.

Elke ochtend  starten we met een kwartiertje lezen. Wij hechten hier veel waarde aan omdat een goed leesniveau o.a. de basis vormt voor het leren. Op school hebben we een uitgebreide bibliotheek waar we elke week boeken mogen ruilen.  Als de kinderen thuis leuke boeken hebben, dan mogen zij deze uiteraard ook mee naar school nemen. Leesmotivatie staat bij ons namelijk voorop!

In onze groep wordt gewerkt met verschillende methoden: voor taal en spelling werken we met de methode Staal, voor lezen en begrijpend lezen werken we met Estafette. Voor rekenen gebruiken we de methode 'Pluspunt’. In groep 4 staan de volgende onderdelen centraal: sommen tot 100 (met sprongen op de getallenlijn), de tafels 1 t/m 10, klokkijken, meten met meters en centimeters en tellen met brief- en muntgeld.

Voor de verschillende vakgebieden werken we met instructieteams, want niet ieder kind heeft dezelfde soort instructie nodig. Voor de indeling van deze teams kijken we naar de behoeftes, kwaliteiten en zelfstandigheid van de kinderen.

Er wordt gewerkt met een takenkaart (waarbij iedere dag andere taken gemaakt worden) en met een periodetaak (van vakantie tot vakantie). We hanteren de kleurenschijf, de time-timer en een zichtbare dagplanning zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze hebben om ergens aan te werken en of ze samen mogen werken of niet.

Wij gymmen twee keer in de week, waarbij dinsdag en donderdag, de ene dag spelen we verschillende spellen en teamsporten, de andere dag gebruiken we de gymtoestellen. 

 Maar ook in het klaslokaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt activiteiten die bewegend leren stimuleren

En tenslotte wordt er af en toe ook lekker gespeeld (met Knex, Kapla, rekenspelletjes, etc.) en getekend, want ook ontspanning hoort erbij om je goed te kunnen ontwikkelen!