Groep 4

Groep 4 bestaat uit 32 kinderen (16 jongens en 16 meisjes). Een grote, maar leuke groep! De kinderen zijn erg zelfstandig, goed in samenwerken en voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun klasgenootjes.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Gerda voor de klas en op donderdag en vrijdag staat juf Marleen voor de klas. Daarnaast biedt juf Gisela (als gepensioneerde vrijwilligster) de nodige ondersteuning op de dinsdag- en donderdagmorgen. 

Elke ochtend en middag starten we met een kwartiertje lezen. Wij hechten hier veel waarde aan omdat een goed leesniveau o.a. de basis vormt voor het leren. In ons lokaal hebben we een eigen boekenkast. Daarnaast gaan de kinderen iedere dinsdag naar de bibliotheek in de openbare hal. Als de kinderen thuis leuke boeken hebben, dan mogen zij deze uiteraard ook mee naar school nemen. Leesmotivatie staat bij ons namelijk voorop!

In onze groep wordt gewerkt met de methode ‘Alles-in-1’. Deze lesmethode bestaat uit projecten van acht weken en omvat alle vakgebieden met uitzondering op rekenen. Deze projecten worden op verschillende manieren afgesloten: met een bezoek aan het planetarium, een voorstelling of in de vorm van een werkstuk.

Voor rekenen gebruiken we de methode 'Pluspunt’. In groep 4 staan de volgende onderdelen centraal: sommen tot 100 (met sprongen op de getallenlijn), de tafels 1 t/m 10, klokkijken, meten met meters en centimeters en tellen met brief- en muntgeld.

Voor de verschillende vakgebieden werken we met instructieteams, want niet ieder kind heeft dezelfde soort instructie nodig. Voor de indeling van deze teams kijken we naar de behoeftes, kwaliteiten en zelfstandigheid van de kinderen.

Er wordt gewerkt met een takenkaart (waarbij iedere dag andere taken gemaakt worden) en met een periodetaak (van vakantie tot vakantie). We hanteren de kleurenschijf, de time-timer en een zichtbare dagplanning zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze hebben om ergens aan te werken en of ze samen mogen werken of niet.

Wij gymmen twee keer in de week, waarbij dinsdag gymtoestellen en donderdag wisselende spellen op het programma staan.

 Maar ook in het klaslokaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt activiteiten die bewegend leren stimuleren

En tenslotte wordt er af en toe ook lekker gespeeld (met Knex, Kapla, rekenspelletjes, etc.) en getekend, want ook ontspanning hoort erbij om je goed te kunnen ontwikkelen!