Groep 5

Groep 5 bestaat uit 34 leerlingen (17 jongens en 17 meisjes). Een grote, maar sociale groep! De leerlingen zijn erg zelfstandig, goed in samenwerken en hebben een verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en de groep.

Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Rianne voor de groep, op donderdag en vrijdag staat juf Stien voor de groep. Juf Stien is ‘s woensdags aanwezig om extra taken buiten de klas uit te voeren.

Elke dag starten we met een kwartier lezen, want leeskilometers maken vinden we erg belangrijk. De leerlingen kunnen kiezen uit veel verschillende boeken in de bibliotheek. We lenen elk project ook boeken, die horen bij het project waar we op dat moment aan werken. Na het lezen van een boek vullen de leerlingen een klein boekverslagje in, zodat zij bewuster reflecteren op de inhoud van het gelezen boek.

We werken met de methode ‘Alles-in-1’, dit is een methode die alle vakgebieden omvat, m.u.v. rekenen en spelling. Gedurende het schooljaar wordt gewerkt met vijf projecten van gemiddeld zeven weken: Dieren, Voeding, Bouwen, Prehistorie, Grieken en Romeinen en Nederland. Deze projecten worden op verschillende manieren afgesloten: als musical, als tentoonstelling of in de vorm van een werkstuk.

Voor spelling werken we met de methode: ‘Alles Apart’. Hierbij wordt gewerkt aan verschillende spellingscategorieën. Ook de werkwoorden komen aan bod en na 3 weken wordt ieder blok afgesloten met een toets.

Voor rekenen gebruiken we de digitale methode ‘Pluspunt, de leerlingen werken daarbij op een eigen Chromebook, maar maken indien nodig ook gebruik van een papieren werkboekje. De stappen die iedere les doorlopen worden: opwarmsommen, doel van de les bespreken, instructie, geleide verwerking, verlengde instructie, basistaak en tenslotte eigen taken.

In groep 5 gaan we aan de slag met de volgende onderdelen: +/- sommen tot 1000, automatiseren van de tafels, keersommen boven de 10 splitsend uitrekenen, deelsommen (met rest), digitaal en analoog klokkijken, geld, metriek stelsel, tabellen en grafieken.

Voor de verschillende vakgebieden werken we op niveau met instructieteams, want niet elke leerling heeft dezelfde soort instructie nodig. Voor de indeling van deze teams kijken we naar de behoeftes, kwaliteiten en zelfstandigheid van de leerlingen.

Er wordt gewerkt met een takenkaart (waarbij iedere dag andere taken gemaakt worden) en met een periodetaak (van vakantie tot vakantie). We hanteren de kleurenschijf, de timetimer en een zichtbare dagplanning zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze hebben om ergens aan te werken en of ze samen mogen werken of niet.

Gymmen doen we twee keer per week; dinsdag gymtoestellen en donderdag wisselende spellen. Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen uiteraard gebruik maken van het grote schoolplein, incl. bos en kunstgrasveld!

Maar ook in het klaslokaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van activiteiten en werkvormen die actief en bewegend leren stimuleren.