Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5.


Groep 5 bestaat uit 26 kinderen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Rianne in groep 5, op donderdag en vrijdag juf Hetty.  


Elke dag starten we met lezen, want leeskilometers maken vinden we erg belangrijk. De kinderen kunnen kiezen uit v
eel verschillende boeken in de boekenkast. Er staan ook boeken van de bibliotheek tussen en deze worden na een periode geruild. Na het lezen van een boek vullen de kinderen nog een klein boekverslag in.


We werken met de methode ‘Alles-in-1’ waarbij gewerkt wordt met projecten die steeds een aantal weken duren. Hier zitten alle vakgebieden in, behalve Rekenen en Spelling. We behandelen 5 projecten in een jaar: Dieren, Voeding, Bouwen, Prehistorie, Grieken en Romeinen en Nederland.  Deze projecten worden op verschillende manieren afgesloten: als musical, als tentoonstelling of in de vorm van een werkstuk.


Voor Spelling werken we met de methode: ‘Alles Apart’. Hierbij werken we aan met verschillende spellingsregels, werkwoorden komen aan bod en elke 3 weken is er een dictee.


Voor Rekenen gebruiken we de methode ‘Alles telt’. Dit jaar gaan we vooral aan de slag met de volgende onderdelen: sommen tot 1000, herhaling tafelsommen, deelsommen, meten, wegen, inhoud, tijd, geld, tabellen en grafieken.

 

Voor de verschillende vakgebieden werken we in Teams. Voor de indeling van deze teams kijken we naar wat heeft elk kind nodig of waar elk kind behoefte aan heeft. Dit evalueren we regelmatig en passen de teams aan indien nodig.


Er wordt gewerkt met een weektaak d.m.v. een takenkaart. Aan het begin van de week moet een ieder zijn eigen weektaak plannen. Aan het eind van de week wordt gecontroleerd of de weektaak af is. Tussendoor wordt gekeken of de planning haalbaar is.
We hanteren de kleurenschijf en de timetimer, zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze ergens aan kunnen werken en of ze samen mogen werken of niet.


Gymmen doen we twee keer per week. Er is steeds een toestelles en een spelles per week.
Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen heerlijk gebruik maken van het grote schoolplein, incl. bos en kunstgrasveld!

Wij hebben erg veel zin in dit schooljaar!