Groep 5


Groep 5 bestaat uit 26 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Rianne in groep 5, op donderdag en vrijdag juf Hetty.  


Elke dag starten we met lezen, want leeskilometers maken vinden we erg belangrijk. De leerlingen kunnen kiezen uit v
eel verschillende boeken in de bibliotheek. We lenen elk project ook boeken, die horen bij het project waar we op dat moment aan werken. Na het lezen van een boek vullen de leerlingen een klein boekverslag in.


We werken met de methode ‘Alles-in-1’ waarbij gewerkt wordt met projecten die gemiddeld zeven weken duren. Hier worden alle vakgebieden behandeld, behalve rekenen en spelling. We behandelen 5 projecten in een jaar: Dieren, Voeding, Bouwen, Prehistorie, Grieken en Romeinen en Nederland.  Deze projecten worden op verschillende manieren afgesloten: als musical, als tentoonstelling of in de vorm van een werkstuk.


Voor spelling werken we met de methode: ‘Alles Apart’. Hierbij wordt gewerkt aan verschillende spellingscategorieën. Ook de werkwoorden komen aan bod en na 3 weken wordt het blok afgesloten met een toets.


Voor rekenen gebruiken we de methode ‘Alles telt’. In groep vijf gaan we vooral aan de slag met de volgende onderdelen: sommen tot 1000, herhaling tafelsommen, deelsommen, meten, wegen, inhoud, tijd, geld, tabellen en grafieken.

 

Voor de verschillende vakgebieden werken we in teams. Voor de indeling van deze teams kijken we naar wat een leerling nodig heeft, of waar de leerling behoefte aan heeft. Dit evalueren we regelmatig en zo nodig worden de teams aangepast.


Er wordt gewerkt met een weektaak d.m.v. een takenkaart. Aan het begin van de week beschrijft elke leerling zijn doel en hoe hij/zij deze denkt te gaan behalen. Aan het eind van de week wordt gecontroleerd of de weektaak af is en besproken of het doel behaald is.. Tussendoor wordt gekeken of de planning haalbaar is.
We hanteren de kleurenschijf en de timetimer, zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze ergens aan kunnen werken en of ze samen mogen werken of niet.


Gymmen doen we twee keer per week; een toestelles en een spelles
Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen gebruik maken van het grote schoolplein, incl. bos en kunstgrasveld!