Sportcommissie

Elk jaar worden er door verschillende sportverenigingen activiteiten voor de leerlingen van de verschillende basisscholen georganiseerd. Het is leuk om met andere kinderen uit de groep mee te doen aan een activiteit. De activiteiten vinden plaats buiten de reguliere schooltijden en school is dan ook niet aansprakelijk.

Sport activiteiten waar kinderen zoal aan kunnen deelnemen zijn: 

  • Schoolschaatsen; bij de Scheg kunnen leerlingen een aantal schaatslessen volgen.  
  • Voetbaltoernooi  
  • Damtoernooi  
  • Volleybaltoernooi 
  • Touwtrekken  

De sportcommissie bestaat uit leerkrachten en ouders. Leerkrachten coördineren het een en ander op school. Ouders organiseren het logistieke gedeelte.  

Voor sommige activiteiten kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Mocht u dit niet kunnen betalen dan kunt u bijvoorbeeld contact leggen met Sandra Droppers, de intern begeleider. Ook kunt u zelf contact leggen met stichting Leergeld Lochem. U kunt daar ondersteuning aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. 

https://www.leergeldlochem.nl/

Mocht er een sportactiviteit worden georganiseerd dan wordt u als ouder via Parro op de hoogte gesteld hiervan. Mochten de leerlingen enthousiast zijn geworden dan kunnen ze zich opgeven bij de eigen leerkracht. Daarna ontvangt u van de sportcommissie een mail waarin u verdere informatie krijgt over de activiteit, ook staat er onder andere de vraag of u bereid bent te rijden of de begeleiden. Uw mailadres wordt hiervoor uitgewisseld met de leden van de sportcommissie. 

Zo voorkomen wij dat u als ouder/verzorger niet weet dat uw kind zich opgegeven heeft voor een sporttoernooi. We gaan er vanuit dat wanneer iemand zich opgeeft hij/zij ook meedoet. 

Het mailadres van de sportcommissie is sportbranink@hotmail.nl

Mocht u ook graag actief bij deze commissie betrokken willen zijn dan verzoeken we u dit aan te geven via het bovenstaande mailadres. Mocht u als sportvereniging een bijzonder idee hebben dan kunt u dat ook via die weg bekend maken. 

Daarnaast is er op school een folderrek in de centrale hal waar verenigingen een folder kunnen neerleggen.