Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad, een groep kinderen die meedenkt met de ontwikkelingen op onze school.

Soms mogen zij daarbij ook echt besluiten maken. Het kinderkabinet komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over zaken die zij belangrijk vinden voor de school. Op deze pagina houden de kinderen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Notulen 2023-2024

10-10-2023

Klassenvergadering

Vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt met de klassenvergadering. Dit is een activiteit vanuit het KiVa-programma om kinderen eigenaar te laten zijn van de activiteiten van de gehele groep. 

Door de klassenvergadering leren kinderen complimenten te geven aan elkaar, maar ook om voorstellen, ideeën en wensen in te brengen om het nog beter, fijner in de groep te krijgen. Een probleem kun je op deze manier ook inbrengen als je het positief als wens kunt formuleren. Soms kosten ideeën geld. De groep is dan zelf verantwoordelijk om dan activteiten te bedenken waar ze dan inkomsten mee kunnen vergaren. 

Het is een mooie verbinding naar de leerlingenraad. Vanuit de klassenvergadering kunnen de leden van de leerlingenraad zaken meenemen van groeps- naar schoolniveau en andersom. 

Bij de klassenvergaderingen krijgen kinderen ook de taak van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit "bestuur" bereidt dan ook altijd de vergadering voor.