Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad, een groep kinderen die meedenkt met de ontwikkelingen op onze school. Vanuit onze daltonkernwaarden vinden we het belangrijk dat kinderen medeverantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Zij krijgen de gelegenheid om mee te denken en zaken te organiseren. Soms mogen zij ook echt besluiten maken. Het kinderkabinet komt regelmatig bij elkaar om te overleggen over zaken die zij belangrijk vinden voor de school. Zij vergaderen meestal met de directeur van de school, maar soms ook met een leerkracht. Ook zijn zij gesprekspartner voor externen, zoals een onderwijsinspectie, Raad van Toezicht of bestuurder als deze onze school bezoeken.

Op deze pagina houden de kinderen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Beleid leerlingenraad

Notulen 2023-2024

10-10-2023
11-12-2023
08-01-2024
05-02-2024

11-03-2024

15-04-2024

27-05-2024

 

Klassenvergadering

Vanaf groep 5 wordt er ook gewerkt met de klassenvergadering. Dit is een activiteit vanuit het KiVa-programma om kinderen eigenaar te laten zijn van de activiteiten van de gehele groep en past ook helemaal bij onze daltonkernwaarden. 

Door de klassenvergadering leren kinderen complimenten te geven aan elkaar, maar ook om voorstellen, ideeën en wensen in te brengen om het nog beter, fijner in de groep te krijgen. Een probleem kun je op deze manier ook inbrengen als je het positief als wens kunt formuleren. Soms kosten ideeën geld. Ze krijgen van school een klein startbudget, maar als ideeën meer kosten is de groep  zelf verantwoordelijk om activteiten te bedenken waar ze dan inkomsten mee kunnen vergaren. 

Het is een mooie verbinding naar de leerlingenraad. Vanuit de klassenvergadering kunnen de leden van de leerlingenraad zaken meenemen van groeps- naar schoolniveau en andersom. 

Bij de klassenvergaderingen krijgen kinderen ook de taak van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit "bestuur" bereidt dan ook altijd de vergadering voor.