De overblijfcommissie

De Branink geeft ons de mogelijkheid om onze kinderen over te laten blijven. De school stelt de ruimte beschikbaar en de overblijfcommissie maakt een rooster met overblijfouders, zodat er iedere middag in iedere klas een ouder is om met de kinderen over te blijven. Om dit rooster rond te krijgen is de commissie afhankelijk van het aantal ouders dat bereid is om op school met hun kind samen te eten.

Gelukkig zijn er zo’n 65 ouders beschikbaar die deze taak willen vervullen; ook al is daar soms door ons heel wat praat- en puzzelwerk voor nodig. 

De overblijfouder komt in de klas en de leerkracht gaat de klas uit om zelf te lunchen. Soms meldt de juf of meester nog iets bijzonders wat voor de overblijfouder van belang is bijv. als een kind zich niet zo lekker voelt. Alle kinderen hebben inmiddels hun tas al voor zich staan en hebben vaak hun broodtrommel en beker gepakt. Voordat ze gaan eten wordt er een liedje gezongen.klas 1 overblijfouder aanwezig is, op de 

meeste scholen is het verdeeld over de onder- en bovenbouw, maar bij ons blijft ongeveer 85% van alle kinderen over dus dan zou de groep veel te groot en onoverzichtelijk worden. Hoe ziet bijvoorbeeld in de onderbouw een overblijfuurtje eruit?

De overblijfouder gaat tussen de kinderen zitten en noteert in de map welke kinderen er overblijven. Dan gaat de overblijfouder nog hier en daar een beker openen of wordt er een kind geholpen met een lastige broekknoop.

Rond 12.20 uur gaan de kinderen naar het kleine plein. Daar blijven de kinderen onder toezicht van de overblijfouders spelen. Als iets voor 13.00 uur de bel gaat zorgen de ouders ervoor dat alle kinderen weer naar binnengaan en in hun eigen klas komen.

Hoewel het bos en het zand erg aantrekkelijk is, lukt het ons altijd om in een redelijk tempo alle kinderen van de onderbouw naar binnen te krijgen. Al met al een leuk en gezellig uur waarin je op een andere manier met je kind en diens leeftijdgenootjes omgaat. Gelukkig kunnen we het bedrag van het overblijven laag houden. Omdat we geen gebruik hoeven te maken van professionele (betaalde) overblijfkrachten, is het bedrag nog steeds € 0,75 per kind per middag.

We kunnen van dit bedrag nog zelfs sparen voor mooie speelattributen voor de school. Als commissie komen we ongeveer 1 keer per maand bijeen voor een overleg, aan het begin en eind van het schooljaar wat vaker, om het rooster en de rekeningen te maken. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij één van onze commissieleden terecht.