Overblijven tussen de middag


Tussen de middag eten de leerkrachten met de kinderen en houden toezicht tijdens het buitenspel. Er is een rooster opgesteld waarin elke leerkrachten een half uur is ingedeeld. E
Er wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor het overblijven. Per keer moet 0,75 euro worden betaald. Na elke vakantie krijgen ouders via de administratie hoe en wanneer  het overblijfgeld betaald kan worden.  Van de vergoeding wordt o.a. spelmateriaal voor buitenspelen aangeschaft. Er zijn kinderen die regelmatig overblijven en er zijn incidentele overblijvers.