11 februari 2019

Vervanging zieke leerkrachten

Vervanging van zieke leerkrachten: Er dreigt een fors tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dit is nu al te merken bij onze vervangingspool (PON). Veel van deze invalleerkrachten vinden een baan op één van de scholen die aangesloten zijn bij de vervangingspool en er is geen aanvulling meer vanuit de PABO’s.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat er bij ziekte van een leerkracht niet vanzelfsprekend een vervanger beschikbaar is. De scholen krijgen bij ziekte steeds vaker ‘nee’ te horen en dan moet de directeur zelf op zoek naar een creatieve oplossing. Dat kan voor een paar dagen maar niet voor een langere periode. Stichting Poolsterscholen hanteert daarom het onderstaande protocol. Interne oplossing De directeur zal in eerste instantie intern een oplossing zoeken: - Parttimers worden gevraagd om hun werktijd tijdelijk uit te bereiden - De kinderen worden over meerdere groepen verdeeld - Een leerkracht die is vrijgesteld van lesgevende taken, gaat tijdelijk voor de groep staan Deze constructie kan voor slechts één dag het knelpunt helpen oplossen. Eén dag omdat de werkdruk voor het overige onderwijspersoneel onacceptabel toeneemt. Om dezelfde reden zullen de directeur en IB-er niet ingezet worden om een knelpunt op te lossen.

Lesuitval Als er geen oplossing is gevonden, kunnen bij hoge uitzondering de lessen van de desbetreffende groep komen te vervallen. De ouders krijgen in een dergelijk geval zo snel mogelijk bericht en weten wanneer de kinderen geen lessen hebben. Het is dus nooit zo dat kinderen onverwacht naar huis gestuurd worden. Noodrooster Bij een lange periode van ziekte, zou de groep van de zieke leerkracht onevenredig zwaar worden getroffen. In dat geval treedt een noodrooster in werking en wordt het probleem gespreid over meerdere groepen. Het bestuur, de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs worden bij lesuitval door de directeur van de school op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen. 
Media
  • ziek