Huiswerk

Groep 1/2: 

Voorgelezen worden door ouders/verzorgers is erg belangrijk in deze leeftijd voor de woordenschatontwikkeling. Praten over teksten helpt hen bij het begrip. In focus kunnen luisteren naar een verhaal en vragen over het verhaal kunnen beantwoorden ondersteund het begrijpend luisteren en het leren focus te houden. 

Soms wordt er via de parro wat gevraagd om mee te nemen voor een bepaald thema. Hierin kan een kind ook een rol hebben; bijvoorbeeld in het opzoeken en verzamelen van dat materiaal. 

Verder is het belangrijk om veel spelenderwijs te doen. Kleuren benoemen, tellen tot 20 en als dat lukt met sprongen van 2 of terugtellen. 

Groep 3:

Samen met ouders/verzorgers lezen. Ook voorgelezen worden door ouders/verzorgers is erg belangrijk in deze leeftijd. 

Groep 4:

In groep 4 wordt vanaf januari werkboekjes mee naar huis gegeven om daar de tafels van vermenigvuldiging te oefenen.

Groep 5: 

Wordt nog aangevuld.

Groep 6: 

In groep 6 gaat er vanaf de herfstvakantie topografie van Nederland mee naar huis om te leren. De kinderen leren de provincies en een aantal steden en wateren in deze provincies. Verdere komt er ook algemene wetenswaardigheden over de provicie aanbod in de les.

Groep 7: 

Wij starten in groep 7 met het huiswerk na de herfstvakantie. De leerlingen krijgen in groep 7 op maandag huiswerk mee. Het doel van ons huiswerk is leren plannen. Iets van school mee naar huis nemen, de tijd vinden om het te maken en het op tijd weer inleveren. Deze stof is daarom herhaling. Een week later op maandag (of eerder) nemen ze het werk mee terug naar school en gaan we het bespreken. Ook starten we met de topografie van Europa en het leren voor het verkeersexamen. Dit is nieuwe stof en wordt wel eerst in de klas behandeld. 

Groep 8:

De leerlingen krijgen in groep 8 op vrijdag huiswerk mee.  Het doel van ons huiswerk is leren plannen. Deze stof is daarom herhaling. De vrijdag daarop nemen ze het werk mee terug naar school en wordt het besproken. Ook starten groep 8 met de topo van de wereld. Dit is nieuwe stof.  

Mocht uw kind het reguliere werk aan het einde van de week niet afkrijgen dan gaat dit werk ook op vrijdag mee naar huis. Dit werk zien we dan graag ’s maandags weer op school terug.