Groep 6-7-8

Sinds augustus 2017 werken de groepen 6-7-8 samen in clubs. De leerlingen zijn verdeeld in 4 clubs waarin leerlingen van groep 6, groep 7 en groep 8 zitten. We hebben gekozen voor deze verdeling van leerlingen omdat uit vele onderzoeken blijkt dat leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen wanneer er uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden zijn, vooral met verschillende leeftijdsgroepen.
Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een sociaal en maatschappelijk leven waarin zij een waardevolle plek kunnen innemen. Dit doen wij o.a. door ons onderwijs zo in te richten dat zij voldoende mogelijkheden krijgen om hier in het klein mee te oefenen.

Gedurende de week werken de leerlingen in de club, maar ook in groepen op leeftijdsniveau en in teams. Op deze manier komen wij tegemoet aan de verschillende behoeften van instructie en verwerking van leerstof.

Mocht u meer willen weten hoe wij werken, maak dan een afspraak of bezoek 1 van onze open ochtenden.